Archives

Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowania

16grudzień

Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Turnusy to zjazdy, które odbywają się w tzw. grupach zorganizowanych – muszą liczyć co najmniej 20 osób. Są to osoby o podobnych potrzebach rehabilitacyjnych, których podobieństwo weryfikowane jest rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Taki podział wynika między innymi z różnorodności zabiegów stosowanych w czasie turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy trwają zwykle 14 dni. Dla każdej z grup turnusowych przygotowywany jest specjalny program rehabilitacji, który zawsze jest realizowany z pacjentami przez wykwalifikowaną kadrę uwzględniającą specjalistów z dzieciny fizjoterapii, kinezyterapii, hydroterapii etc.

Turnusy rehabilitacyjne to znakomita okazja do podniesienia nie tylko sprawności fizycznej i poprawienia stanu zdrowia, ale również do nawiązania nowych znajomości i wzmożenia aktywności społecznej. Zorganizowane działania grupowe poza poprawą zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej gwarantują dobre towarzystwo pozostałych uczestników turnusu, co przyczynia się do aktywności międzyludzkiej.

Dofinansowania PFRON

PFRON ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) posiada specjalny fundusz, z którego środki na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych mogą czerpać osoby spełniające kryteria:
1. Posiadanie orzeczenia:
a) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
b) o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
c) o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia

2. Kryteria dochodowe:
a) przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gopsodarstwie domowych, wyliczony za kwartał poprzedzający wniosek o dofinansowanie nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia lub w przypadku osób samotnych 65%przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie domowym.